Ogrzewanie ścienne i sufitowe

Zastanawiając się nad ogrzewaniem płaszczyznowym należy zastanowić się nad funkcjonalnością pomieszczenia, w którym takie ogrzewanie ma działać. Oczywistą korzyścią, płynącą z tego typu ogrzewania jest pozytywne działanie na zdrowie układu oddechowego człowieka, zapewniane przez brak krążenia pyłu i kurzu usadzającego się na grzejnikach, co ma duże znaczenie dla alergików. Od niedawna dużą popularnością cieszą się ogrzewania sufitowe i ścienne. Zasada działania jest bardzo zbliżona do znanego już powszechnie ogrzewania podłogowego. Ogrzewania ścienne i sufitowe w porównaniu do wspomnianego już ogrzewania podłogowego ma więcej zalet, niż by mogło się wydawać. Najważniejsze jest to, że w ogrzewaniu podłogowym mamy ograniczoną dopuszczalną temperaturę powierzchni wahającą się w granicach 28-30 ̊C, ze względu na to, że człowiek porusza się po ogrzewanej powierzchni, stanowi to pewne ograniczenie w aranżacji pomieszczenia, gdyż nie powinno się stosować dywanów, a każdy mebel powinien stać na nóżkach. Te rzeczy były powodem do promowania ogrzewania sufitowego i ściennego zapewniającego dużą powierzchnią grzejną, a w przypadku ogrzewania sufitowego nawet maksymalną ze względu na brak zasłaniania promieniowania przez meble. Nowatorską zaletą opisywanego ogrzewania jest możliwość chłodzenia pomieszczenia latem wpuszczając do obiegu zimną wodę. Daje to duży komfort użytkowania pomieszczenia niezależnie od pory roku. Dzięki ogrzewaniu ściennemu zmniejszone zostają koszty energetyczne o ok. 15% zapewniającym tym samym zdrowy mikroklimat.