Instalacje z miedzi

Kształtki wykonane z miedzi i brązu, do łączenia z rurami miedzianymi wg PN EN 1254-1

Złączki z miedzi i brązu nadają się do lutowania lutem twardym i lutem miękkim. we wszystkich złączkach gwintowanych z brązu zastosowany jest gwint stożkowy zgodnie z DIN 2999. Asortyment złączek dla rur miedzianych o wymiarach od 6 mm do 108 mm. Złączki przejściowe z brązu: mufy przejściowe, dwuzłączki z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym oraz końcówką do lutowania, jednostki montażowe "gemini".
Miedziane rury instalacyjne oferowane są w dwóch stanach utwardzenia, różniących się własnościami mechanicznymi i użytkowymi:

- półtwardym R250 - odcinki,

-twardym R290 - odcinki,

Zastosowanie:

- instalacje sanitarne do wody i gazu,

- instalacje ogrzewania,

- przeciwpożarowe systemy zraszania.